ŻYCIORYS

TEODOR SZUKAŁA

Artysta malarz,  konserwator zabytków.

Teodor Szukała urodził się 20 października 1917 roku w Opalenicy. Był synem rolnika Wojciecha i Marianny, z domu Przybylska.

Szkołę podstawową ukończył z wyróżnieniem w 1931 roku. Rada miasta Opalenica ufundowała Teodorowi stypendium na dalsze kształcenie. Publiczną Szkołę Dokształcającą Zawodową ukończył w 1934 r. Pracując w zakładzie Michała Melerowicza w 1937 r. zdał egzamin czeladniczy, a mistrzowski w Poznańskiej Izbie Rzemieślniczej 26 maja 1945 r. W latach powojennych od 1946 r. studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, którą również ukończył z dyplomem z wyróżnieniem. Zespołowa praca dyplomowa, wykonanie polichromii w kościele św. Mateusza w Opalenicy.  Był uczniem, między innymi znanych i cenionych profesorów: Wacława Taranczewskiego, Eustachego Wasilkowskiego, Zdzisława Kępińskiego, Stanisława Teisseyre’a.

Teodor Szukała z bratem Stanisławem i Henrykiem Kotem specjalizował się w malarstwie technik ściennych oraz zajmował się konserwacją obiektów zabytkowych.  Pracował w ponad 200 kościołach, kaplicach i klasztorach. Ważniejsze realizacje polichromii figuralnej i konserwacji wykonał w katedrach, w Gorzowie (odkrycie starej polichromii z orłem piastowskim) i w Gnieźnie oraz w kościołach: w Przemęcie, Buku, Żerkowie, Poznaniu, Gostyniu, Pępowie, Gnieźnie i Zbąszyniu. W Miejskim Gminnym Ośrodku Kultury wykonał panoramę rodzinnej miejscowości Opalenicy.

Szczególnym osiągnięciem była restauracja kościoła z 1711 r. „Na Pólku” – perły kościelnej architektury drewnianej w Bralinie koło Kępna. Świątynia ta została wyróżniona medalem „Europa Nostra” za szczególny wkład w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Teodor Szukała należał do Związku Polskich Artystów Plastyków. Mistrz i autor wielu rysunków, akwarel oraz portretów. Malował pejzaże i martwe natury prezentowane na wystawach w Poznaniu, Kaliszu, Warszawie, Szamotułach, Zielonej Górze, Lesznie, Hannowerze, Bułgarii.

Liczne prace artysty malarza znajdują się w muzeach i kolekcjach prywatnych w Polsce (Kraków, Olsztyn, Koszuty, Śrem, Opalenica, Poznań) oraz zagranicznych (Kanada, Holandia, Norwegia, Jugosławia).

Znaczącym dziełem jest kolekcja „Wiatraki wielkopolskie” eksponowana na wielu wystawach zakupionych przez Muzeum i Bibliotekę Kórnicką PAN.

Został odznaczony przez kardynała Józefa Glempa prymasowskim Złotym Medalem „Zasłużonemu w posłudze dla Kościoła i Narodu” w 1990 r.

Adam Kochanowski nakręcił film dokumentalny „Pod niebem sklepień” o pracy Teodora Szukały.

Honorowy obywatel miasta Opalenica.

Mąż Marii z domu Bajerlein, ojciec czworga dzieci.

Zmarł 7 kwietnia1992 roku. Pochowany na cmentarzu w Poznaniu przy ulicy Lutyckiej.